PP zatezni trak

Zelo elastični PP trakovi so odporni na pretrganje, udarce, rezanje.

Uporabljajo se za stabiliziranje predmetov na paletah. Ko trak sprostimo, popusti tudi zatezna napetost. Ob odstranjevanju za sabo ne pušča sledi na predmetih.

  • Samolepilni trakovi
  • temperaturno obstojno, neobčutljivo
  • enostavna uporaba brez puščanja sledi
  • okolju prijazno
  • ekonomično in ugodno